Tin tức - Thị trường bất động sản

Kiến sửa đổi Luật Đất đai 2013 để giá đất theo kịp giá thị trường

Nên giao thẩm quyền cho cấp tỉnh chịu trách nhiệm ban hành bảng giá đất và giá đất cụ thể đảm bảo giá đất phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường và phù hợp với thực tế tình hình của địa phương.

Hiệp hội bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa có văn bản kiến nghị sửa đổi một số điểm bất hợp lý trong Luật Đất đai 2013. Trong đó, có những quy định về khung giá đất, bảng giá đất của các địa phương.

Theo HoREA, thực tế hiện nay, giá đất trong bảng giá đất ở các địa phương được quy định thấp hơn so với giá đất phổ biến trên thị trường khoảng 30-50%.

Tại các địa phương đã xảy ra tình trạng "bảng giá đất" thấp mà nguyên nhân chủ yếu là do "Khung giá đất" thấp. Nghị định 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định "Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được quy định mức giá đất cao hơn nhưng không quá 30% so với mức giá tối đa của cùng loại đất trong khung giá đất", nhưng không được quy định mức giá đất thấp hơn mức giá tối thiểu của cùng loại đất trong khung giá đất, nên không phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

HoREA lấy ví dụ, quy định giá đất tối đa tại TP.HCM (đô thị đặc biệt) là 162 triệu đồng/m2. TP.HCM đã xác định bảng giá đất 3 tuyến đường Đồng Khởi, Lê Lợi, Nguyễn Huệ (quận 1) mức cao nhất, tính theo công thức: 162 triệu đồng/m2 + (162 x 30%) = 210,6 triệu đồng/m2. Mức giá này rất thấp so với thực tế của thị trường khi giá đất những khu vực này lên đến 1 tỷ/m2.

HoREA kiến nghị bỏ quy định "Chính phủ ban hành khung giá đất định kỳ 05 năm một lần" tại điều 113 Luật Đất đai; và sửa đổi điều 114 Luật Đất đai  giao thẩm quyền cho cấp tỉnh chịu trách nhiệm ban hành "bảng giá đất và giá đất cụ thể" đảm bảo "Giá đất phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường" và phù hợp với thực tế tình hình của địa phương.

HoREA cũng kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét đề xuất của UBND TP.HCM theo hướng về lâu dài đề nghị nghiên cứu bỏ hẳn khái niệm “Tiền sử dụng đất” mà thay thế bằng sắc thuế sử dụng đất ở với thuế suất nhất định, đề xuất khoảng 10% hoặc 15% bảng giá đất. Như vậy, vừa minh bạch, vừa dễ tính toán và loại trừ được cơ chế xin – cho.

Đồng thời đề xuất bỏ "Khung giá đất" và UBND cấp tỉnh ban hành "bảng giá đất" phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường,

Kiến nghị sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 114 Luật Đất đai 2013 và khoản 2 Điều 18 Nghị định 44/2014/NĐ-CP cho phép áp dụng "phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất" trên cơ sở "bảng giá đất" làm căn cứ để tính Tiền sử dụng đất đối với tất cả các dự án có sử dụng đất, để đảm bảo tính minh bạch, đơn giản hóa và rút ngắn thời gian làm thủ tục hành chính.

 
 

Bài viết khác: